Søknadsskjema

Skolen tilbyr plasser fordelt mellom 1.-6.trinn skoleåret 2021/2022.


Søknadsfrist for skoleåret 2021/2022, er 1. desember 2020.

Ferdig utfylt søknadsskjema kan sendes pr. post eller e-post. Det må fylles ut et skjema pr. barn.


-En elevplass krever at foresatte kjøper en andel pålydende kr 2.000,- i Kongsvinger Montessoriskole SA.


Minner om at dette er en engangsbetaling til skolen.  Mer informasjon om andeler finnes her.


Inntaksreglementet for skolen finner du lenger ned. Det vil være elever på småtrinnet som prioriteres først iht. vårt inntaksreglement.


Spørsmål besvares på mail eller telefon; Kontaktinformasjon finnes på forsiden

"We must help the child to act for himself, will for himself, think for himself"

- Maria Montessori


© Copyright. Kongsvinger Montessoriskole SA