Kongsvinger Montessoriskole

Skolen tilbyr plasser fordelt mellom 1.-7.trinn skoleåret 2022/2023.Søknader etter søknadsfristen havner automatisk på venteliste 

Opptaket er fullført for skoleåret 2022/2023 


Vi har nå lagt ut søknadsskjema for skoleåret 2023/2024


-En elevplass krever at foresatte kjøper en andel pålydende kr 2.000,- i Kongsvinger Montessoriskole SA.


Minner om at dette er en engangsbetaling til skolen.  Mer informasjon om andeler finnes her.


Inntaksreglementet for skolen finner du lenger ned. Det vil være elever på 1.trinn som prioriteres først iht. vårt inntaksreglement.


Spørsmål besvares på mail eller telefon; Kontaktinformasjon finnes på forsiden