Kongsvinger Montessoriskole

Våre ansatteHanne 

Daglig lederMerete 

KontaktlærerMarianne 

AMI-assistent 

Kunst & håndverk montessoripedagogutdanning 2021 -

SFO-medarbeider


Kathrine 

Kokk, miljøarbeider,

montessoripedagogutdanning 21- 


Tom 

AMI skoleassistentVera 

Montessoripedagog og allmennlærer Anne 

Kontaktlærer


Stine 

Fagarbeider 

Merkantil/administrativ støtte
Gym

Montessoripedagog

SFO-medarbeider 

Linda 

AMI skoleassistentAmalie 

Skoleassistent,

kjøkkenmedhjelperSiri 

Montessoripedagog og allmennlærer

Pedagogisk leder 
Victoria 

AMI-assistent 

Gym

montessoripedagogutdanning 2021 - 

SFO-medarbeider

Richard 

Kontaktlærer


Ellen

Lærer 

montessoripedagogutdanning 2023-Deanne 

Skoleassistentunsplash