Hjem

Kongsvinger Montessoriskole ble etablert i 2019, og skoleåret 2019-20 tilbyr vi undervisning for barn i alderen 6-9 år, 1-4 trinn.


Skolen drives etter pedagogikken til Maria Montessori.


Montessoripedagogikken er utprøvd og anerkjent, med dokumenterte resultater.


Skolen er godkjent etter friskoleloven med rett til statstilskudd.


Daglig leder er Hanne Holme.

 

Ved årsmøtet i juli 2019 ble skolens første offisielle styre satt. Les mer om Styret.


Kongsvinger Montessoriskole SA er i dag etablert som et samvirkerselskap hvor man kan kjøpe andeler å selv bli en del av denne skolen (les mer om dette her).

Tlf daglig leder : 906 26 690

Skolens tlf: 929 85 936

Email post@kongsvingermontessori.no

rektor@kongsvingermontessori.no

Adresse:

Otervegen 26, 2211 Kongsvinger

 

VELKOMMEN!

 

- Frihet, orden, tilrettelagt læringsmiljøet, gjensidig respekt og ansvar for omgivelsene, er begreper som går som en rød tråd gjennom montessoripedagogikkens filosofi. -

ØNSKER DU DITT BARN PÅ KONGSVINGER MONTESSORISKOLE?

Kongsvinger Montessoriskole SA er godkjent som barne- og ungdomsskole for inntil 100 elever.


SØKNADSFRIST SKOLEÅR 2020/2021 ER

15.JANUAR 2020.


Vi tar imot inntil 40 elever fordelt på 1.-5.trinn.

SØK HER

 

Bli en del av skolen! Les mer her: Andelssalg

Vi leter stadig etter gode montessoripedagoger til skolen vår!


Vi leter etter deg som

tror på et skoletilbud bygget på Maria Montessoris pedagogikk. Nytenking, kreativitet og pågangsmot vil verdsettes.


Ta kontakt hvis dette høres ut som noe for deg.

gymsal
gange
klasserom
dele
korridor2
Korridor
Teppelæring
klosser
kantine

"We must help the child to act for himself, will for himself, think for himself"

- Maria Montessori


© Copyright. Kongsvinger Montessoriskole SA