Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten


Er en lovpålagt tjeneste hjemlet i Lov om helsetjenesten i kommunene. Grunnlaget for helse legges tidlig i livet, og skolehelsetjenestens mål er å styrke det som bidrar til god helse. 


Helsesykepleier foretar vaksinasjoner etter nasjonalt vaksinasjonsprogram, og underviser i teamer som vann, ernæring, fysisk aktivitet, psykologisk førstehjelp pubertet og seksualitet, tilpasset alder.


Helsesykepleier gir råd og veiledning til elever, foresatte og skolens personell i helserelaterte spørsmål. De kan være behjelpelige med å henvise til spesialister eller andre helsetjenesterm og deltar i tverrfaglig samarbeid. 

Elevene vil få tilbud om følgende skolehelsetjeneste  • 1. trinn får førsteklassesamtale med foresatte på helsestasjonen. Legeundersøkelse og helsesykepleiersamtale. Søvn, ernæring, skjerm, fysisk aktivitet, grenser og familieforhold.
  • 2.trinn: DTP vaksine (det er viktig å ta kontakt hvis barnet IKKE skal ha vaksine)
  • 3.trinn: rutinemessig vekt/lengdemåling
Foresatte vil få informasjon i god tid før hver intervensjon av skolehelsetjenesten. Ta kontakt for spørsmål. 

Helsesykepleier på Kongsvinger montessoriskole


Er å treffe på Kongsvinger montessoriskole Annenhver tirsdag (lik uke)

Skolens helsesykepleier er Ellen Skauby.

Ta gjerne kontakt hvis det er noe dere ønsker å ta opp


Tlf: 48990704

E-post: ellen.skauby@kongsvinger.kommune.no


Viser forøvrig til nettsiden for mer informasjon om helsesykepleiertjenesten: www.kongsvinger.kommune.no

"We must help the child to act for himself, will for himself, think for himself"

- Maria Montessori


© Copyright. Kongsvinger Montessoriskole SA