Kongsvinger Montessoriskole

FAU

Foreldrearbeidsutvalget ved Kongsvinger Montessoriskole velges av foreldrerådet hver høst.


Ettersom foreldregruppen ved skolen er liten har vi for skoleåret 19/20 valgt å holde foreldrerådsmøte hver måned. Vi synes det er viktig at foreldrene blir godt kjent, føler seg trygge i gruppa og at de får svar på de de er usikre på.


Alle foreldrene ved Kongsvinger Montessoriskole skal delta i en gruppe. På skolen i år har vi følgende grupper: Julemarkedsgruppa, Utegruppa og dugnadsgruppa.  


FAU-leder skoleåret 2020-21 er Maja Kalcic. Saker og spørsmål kan sendes til: fau@kongsvingermontessori.no