Kongsvinger Montessoriskole

Kjersti Vevstad 

(F: 1971)

Styreleder

Vevstad har over tjue års erfaring fra ulike lederstillinger innen utdanningssektoren, både fra private og kommunale virksomheter.

Hun har arbeidet i Høyskolen Kristiania og NKS nettstudier.

Videre har hun vært skole- og oppvekstsjef i kommunene Nissedal, Bamble og Kongsvinger.

For tiden arbeider hun som kommunalsjef helse og livsmestring i Aurskog-Høland kommune.


Kontakt:

kjersti@kongsvingermontessori.no

Teresa Bergerud 

(F: 1976)

Kathrine Holme

(F: 1972)

Nestleder

Kathrine er ekte Kongsvinger-jente.

Kathrine har sittet i interimstyret, og har jobbet fra skolen kun var i planleggingsfasen og søknad om skoledrift til UDIR ble sendt.

Hun tok fagbrev i 1993 som kokk og jobbet på en rekke restauranter.

I 2002 ble hun utdannet eiendomsmegler og jobbet i DnB Nor eiendom og var med å startet Terra eiendomsmegling på Kongsvinger i 2005.


Kontakt:

kathrine@kongsvingermontessori.no

Tlf: 926 43 896


Vera Andersen 

(F: )

Stine Moltzau

(F: 1990)

Sekretær

Stine har vært med i oppstartsgruppen og sittet sammen med Kathrine og Hanne i interimstyret siden 2016. Hun tok fagbrev som ambulansearbeider i 2010, men har siden 2015 vært hjemme med sine 4 barn. Hun har et enormt pågangsmot, og kan brukes til alt.

Stine´s arbeid mot et helhetlig montessoritilbud, fra barnehage til U-skole, er hennes store drivkraft.


Kontakt:

stine@kongsvingermontessori.no

Tlf: 993 66 194

Styremedlem

Teresa er fra Kongsvinger og er forelder ved skolen. Hun er utdannet produkt-designer og har snart 20 års erfaring som designer,

-de siste 6 årenene med fokus på grafisk design, kommunikasjon og konseptutvikling. 

Hun har utviklet fargepaletten på skolens lokaler, lager grafisk materiell for skolen. Hun kom inn i styret i 2020 og sitter også i FAU. 


Kontakt:

teresa@kongsvingermontessori.no

Styremedlem og ansattrepresentant

Vera begynte på Kongsvinger montessoriskole høsten 2020.  

Hun er allmennlærer og montesorripedagog.

Vera har jobbet 13 år på montessoriskole, for det meste med elever i alderen 9-12 år.

Hun kom inn i styret som ansattes representant fra høsten 2020. 


Kontakt:

vera@kongsvingermontessori.no