Jobb hos oss

Ønsker du å jobbe ved vår skole? 

Vil du være med og gjøre en forskjell?


Spesialpedagog

100% fast stilling


Kongsvinger Montessoriskole startet opp høsten 2019. Fra høsten 2020 tilbyr vi undervisning for elever på trinnene 1-5.
Nå har vi behov for spesialpedagog i 100% stilling, og vi oppfordrer søkere både med og uten montessoriutdanning til å søke.


Nysgjerrighet, lærelyst og skaperglede står sentralt i et tydelig og forberedt miljø, og vi vektlegger at skolen skal være et opplæringssted på barnas premisser. Fra neste skoleår har vi 40 elever, og i årene framover utvider vi gradvis frem til vi er en barne- og ungdomsskole med 100 elever.


Vi søker etter en spesialpedagog som har lyst til å være med på å bygge opp et solid og alternativt opplæringsmiljø sammen med oss. Vi ønsker oss deg som har evne til å skape gode relasjoner, har pågangsmot og gjennomføringsevne og liker å samarbeide nært i et tverrfaglig team. Vi har høye ambisjoner for skolen, og på vår skole samarbeider elever, foresatte og en herlig ansattgjeng om å finne de beste løsninger. Skolens ansatte har store muligheter for kompetanseutvikling, og i denne jobben vil du kunne ha en helt unik mulighet til å være med på å forme både egen stilling og selve skolen i tråd med montessoripedagogikken og gjeldende lovverk.


Den som ansettes vil ha ansvaret for å planlegge opplæringen til elever som trenger ekstra oppfølging gjennom tilrettelegging eller spesialundervisning. Du må ha undervisningserfaring og være opptatt av elevenes mestringserfaringer. Videreutdanning i spesialpedagogikk er et fortrinn.


Kongsvinger Montessoriskole ligger lokalisert på Rasta i Kongsvinger by med et supert nærmiljø. Skolen har skog i eget uteområde, med tilgang til både gapahuk og lavvo i umiddelbar nærhet.


Søknader behandles fortløpende. Ta gjerne kontakt for mer informasjon. 

Tiltredelse: Snarest


Send oss noen ord om hvem du er og hvordan du ser for deg at du kan passe inn i vårt team,
og send det til oss sammen med din CV til post@kongsvingermontessori.no.


Kontaktinformasjon: Hanne Holme tlf. 906 26690 eller Birthe Finstad Bruvik tlf. 922 46968

 

Gyldig politiattest iht. Opplæringsloven §10-9 må fremlegges ved tiltredelse. Personlig egnethet vektlegges.

 

Montessoripedagog

100% fast stilling

 

Kongsvinger Montessoriskole SA ekspanderer allerede før oppstart grunnet stor elevpågang og har behov for enda en montessoripedagog. Skolen drives etter pedagogikken til Maria Montessori. Nysgjerrighet, lærelyst og skaperglede står sentralt i et forberedt miljø der barnas premisser er førende for opplæringen. Skoleåret 2020-21 tilbyr vi undervisning for elever på trinnene 1-5, og årene framover øker vi med ett trinn årlig frem til vi er en 1-10-skole.

Vi søker nå etter deg som er montessoripedagog og har godkjent lærerutdanning. Du har meget god relasjonskompetanse, stor drivkraft og god samarbeidsevne. Du er en trygg, tydelig og rolig voksenperson som er genuint opptatt av og bevisst at hvert barn er unikt, kompetent og sårbart.

 

Vi tilbyr et spennende og variert arbeid, i nært samarbeid med like inspirerte og engasjerte kollegaer, samt mulighet til å være med å forme egen stilling og arbeidsplass. Du får arbeide i team med daglig leder, øvrige pedagoger og assistenter. Vi er et lite og oversiktlig miljø, som har store muligheter for intern og ekstern kompetanseutvikling.

 

Kongsvinger Montessoriskole ligger på Rasta i Kongsvinger by med supert nærmiljø. Skolen har skog i eget uteområde.


Dine arbeidsoppgaver i korte trekk:

  • Organisere og gjennomføre undervisning
  • Skrive individuelle opplæringsplaner og årsrapporter
  • Kontinuerlig oppfølging av elevenes individuelle utvikling
  • Delta på teammøter og fellesmøter
  • Samarbeide med daglig leder, pedagogisk leder og assistent
  • Samarbeide med foresatte og andre ved behov

 

Søknader behandles fortløpende. Ta gjerne kontakt for mer informasjon. 

Tiltredelse: Snarest


Send oss noen ord om hvem du er og hvordan du ser for deg at du kan passe inn i vårt team,
og send det til oss sammen med din CV til post@kongsvingermontessori.no.


Kontaktinformasjon: Hanne Holme tlf. 906 26690 eller Birthe Finstad Bruvik tlf. 922 46968

"We must help the child to act for himself, will for himself, think for himself"

- Maria Montessori


© Copyright. Kongsvinger Montessoriskole SA