Kongsvinger Montessoriskole

Ønsker du å jobbe ved vår skole? 

Montessoripedagog

100 % fast stilling


Har du lærerutdanning og videreutdanning i montessoripedagogikk?

 

Kongsvinger Montessoriskole SA er en skole i vekst, og vi jakter stadig på flere lærere til vårt tverrfaglige og flotte team.

Kongsvinger Montessoriskole ligger på Rasta i Kongsvinger by med supert nærmiljø. Skolen har både skolehage, veksthus og en egen skog som aktivt brukes i opplæringen.

Skoleåret 2024-25 tilbyr vi undervisning for barn på trinnene 1.- 9..Vi er godkjent som barne- og ungdomsskole med inntil 100 elever.

Ungdomsskolens satningsområdet er teknologi, design og bærekraft. Vi deltar også i et internasjonaltprosjekt: MonTech.


 

Vi kan tilby et faglig spennende og interessant arbeidsmiljø, et inkluderende fellesskap og muligheter til å bidra i fremdriften av vår ungdomsskole. 

Vil du vite mer om oss eller tenker at dette kanskje kunne være et interessant for deg?Spør vi eleven hva de ønsker seg, sier de:


"vi ønsker oss en lærer som er snill og som bryr seg om oss barna.

Læreren må være klok og like å lære oss ting, og gjerne utforske ting sammen med oss!"

 

Søknader behandles fortløpende. 


 

Send oss noen ord om hvem du er og hvordan du ser for deg at du kan passe inn i vårt team, og send det til oss sammen med din CV til hanne@kongsvingermontessori.noKontaktinformasjon: Hanne Holme tlf. 906 26690