Kongsvinger Montessoriskole

Ønsker du å jobbe ved vår skole? 

Ungdomsskolelærere

100% faste stillinger

 

Vi ser frem til å bygge opp en montessoriungdomsskole i Kongsvinger og sikter mot oppstart senest august 2023. Til dette arbeidet trenger vi flere gode, engasjerte og motiverte lærere.

 

Kongsvinger Montessoriskole SA er en skole i vekst, og høsten 2022 tilbyr vi montessoripedagogisk grunnskoleopplæring for trinnene 1-7. Vi vokser årlig frem til vi har et fullverdig grunnskoletilbud for trinnene 1-10 og inntil 100 elever. Vi holder til på Rasta i Kongsvinger by med et supert nærmiljø. Skolen har egen skolehage, veksthus og en skoleskog som aktivt brukes i opplæringen.

 

Vi har et faglig sterkt montessoripedagogisk miljø, med et høyt ambisjonsnivå og med et sterkt fokus på å forme en skole som ivaretar utviklingsmessige behov hos både elever og ansatte. Foresatte regnes som en naturlig del av skolemiljøet.

 

Vi kan tilby et faglig spennende og interessant arbeidsmiljø, et inkluderende fellesskap og muligheter til å bidra i den videre prosessen med å bygge fremtidens ungdomsskole.

 

Spør vi eleven hva de ønsker seg, sier de:


"vi ønsker oss en lærer som er snill og som bryr seg om oss barna.

Læreren må være klok og like å lære oss ting, og gjerne utforske ting sammen med oss!"


Er dette deg?

 

Vil du vite mer om oss eller har blitt nysgjerrig på vår skole, så ta kontakt!

 

Søknader behandles fortløpende.

 

Send oss noen ord om hvem du er og hvordan du ser for deg at du kan passe inn i vårt team, og send det til oss sammen med din CV til hanne@kongsvingermontessori.no

 

Vi tilbyr gode betingelser, gode pensjonsbetingelser, forsikring og videreutdanning.

 

Kontaktinformasjon: Hanne Holme tlf. 906 26690

Montessoripedagog

100% fast stilling


Har du lærerutdanning, spesialpedagogikk og eventuelt også videreutdanning i montessoripedagogikk?

 

Kongsvinger Montessoriskole SA er en skole i vekst, og vi jakter stadig på flere lærere til vårt tverrfaglige og flotte team. Kongsvinger Montessoriskole ligger på Rasta i Kongsvinger by med supert nærmiljø. Skolen har både skolehage, veksthus og en egen skog som aktivt brukes i opplæringen. Skoleåret 2021-22 tilbyr vi undervisning for elever på trinnene 1-6, og i årene framover øker vi med ett-to trinn årlig frem til vi er både barne- og ungdomsskole med inntil 100 elever.

 

Vi tilbyr et faglig sterkt miljø, med et høyt ambisjonsnivå og med et sterkt fokus på å forme en skole som ivaretar utviklingsmessige behov hos både elever og ansatte, og der også foresatte regnes som en naturlig del av skolemiljøet. Vil du vite mer om oss eller tenker at dette kanskje kunne være et interessant for deg?

 

Søknader behandles fortløpende.

 

Send oss noen ord om hvem du er og hvordan du ser for deg at du kan passe inn i vårt team, og send det til oss sammen med din CV til hanne@kongsvingermontessori.noKontaktinformasjon: Hanne Holme tlf. 906 26690