Kongsvinger Montessoriskole

- På Barnas premisser

gange
gymsal
kantine
klasserom
klosser
Korridor
korridor2
Teppelæring
dele

"We must help the child to act for himself, will for himself,think for himself"

                      - Maria Montessori


© Copyright. Kongsvinger Montessoriskole SA